Školní družina a klub

 

Provoz školní družiny a klubu

Celoroční plán práce ŠD a ŠK

 

 

Provoz školní družiny a klubu

Provoz školní družiny je denně od 11.40 hodin do 16.00 hodin.

Na ZŠ pracují jedno oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Lenky Barancové a druhé pod vedením paní vychovatelky Naděždy Schiedkové. Telefon ŠD: 732 154 616

Součástí činnosti družiny jsou i kroužky: výtvarný, keramický a výuka hry na flétnu.

 

 

Celoroční plán práce ŠD a ŠK

ZÁŘÍ DEN OBCE
  PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
  DRAKIÁDA
   
ŘÍJEN NÁVŠTĚVA KINA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH
  ZAHÁJENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE
  SBĚR VRŠKŮ Z PET LAHVÍ
   
LISTOPAD VITÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
  ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
   
PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  VÁNOČNÍ BESÍDKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
  VÝROBA PŘÁNÍ PRO AGENTURU DOMA
   
LEDEN PLES SRPdŠ
  MAŠKARNÍ PLES
   
ÚNOR LEGO HRANÍ
  NÁVŠTĚVA KINA
   
BŘEZEN NÁVŠTĚVA PONY KLUBU
  VELIKONOČNÍ DÍLNY
   
DUBEN DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE TŘÍDÁCH A ŠD
   
KVĚTEN VÝROBA DÁREČKŮ KE DNI MATEK
  PĚŠÍ VÝLET
   
ČERVEN OSLAVA DNE DĚTÍ