Mateřská škola

Základní informace

Na co se těšíme ve školním roce 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání

Roční plán

Školní řád MŠ

ŠVP(text) ŠVP(prezentace)

Projekt "MŠ podporující zdraví"

Náš den v MŠ

Klub "Malá školička"

Nadstandardní činnosti

Naše mateřské školky podporují

Fotogalerie akcí MŠ

Další fotky Jablíčko na rajce.net

Další fotky Hruška na rajce.net

Další fotky Sluníčko na rajce.net

Další fotky Motýlci na rajce.net

Další fotky Jahůdka na rajce.net

 

 

 

 

Základní informace

 

MŠ Slezská 3 třídy: Jahůdka   p.učitelka   Marcela Harazimová
   

o čistotu se stará p.uklízečka

  Vladimíra Hartmannová
    Hruška   vedoucí p.učitelka   Věra Matějičná
        p.učitelka   Bc. Anna Hanzlíková
     

na pořádek dbá školnice

  Alena Nevřelová
    Jablíčko    p.učitelka   Natálie Kalužová
        p.učitelka   Terezie Fojtíková
    na pořádek dbá p.uklízečka    Pavla Rycková
MŠ Školní  2 třídy: Sluníčko   p.učitelka   Vladimíra Zlámalová
        p.učitelka   Dominika Schwachová
   

o čistotu ve třídě se stará p.uklízečka

  Pavla Homolová
    Motýlci   p.učitelka   Mgr. Lenka Kamrádová
        p.učitelka    Lucie Josefus
    o čistotu ve třídě pečuje p.školnice   Marie Birtková

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

MŠ SLEZSKÁ

MŠ ŠKOLNÍ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Projekt „MŠ podporující zdraví“

 

Mateřská škola v Kobeřicích je od roku 1997 zařazena do sítě Zdravých mateřských škol a s certifikátem může plně využívat název Mateřská škola podporující zdraví.

Pedagogická koncepce je zaměřena na vzdělání a výchovu předškolního dítěte ke zdraví, na vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Děti jsou zařazeny do věkově heterogenních, smíšených, tříd od 3 – 7 let. Dostávají tak možnost získávání sociálních zkušeností, starší děti se učí přirozené zodpovědnosti k mladším. Respektujeme tak i sourozenecké vztahy, jelikož děti nejsou násilně odděleny podle věku, ale naopak mají možnost být společně se svými blízkými i kamarády ve stejné třídě. Vzájemné ovlivňování ve smyslu starší – mladší napomáhá přirozenému a rovnoměrnému vývoji osobnosti dítěte, přijímání odpovědnosti, získávání motivace k růstu osobnosti a touze po poznání.