Mateřská škola

 

Pozvánka na třídní schůzku MŠ

Oznámení o zápisu do MŠ

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk.r.2022/23

Co bude vaše dítě potřebovat do MŠ

Základní informace

Roční prováděcí plán

Školní řád MŠ

ŠVP

Projekt "MŠ podporující zdraví"

Provozní řád MŠ

Klub "Malá školička"

Naše mateřské školky podporují

Fotogalerie akcí MŠ

Další fotky Jablíčko na rajce.net

Další fotky Hruška na rajce.net

Další fotky Sluníčko na rajce.net

Další fotky Motýlci na rajce.net

Další fotky Jahůdka na rajce.net

 

 

 

 

 

Základní informace

 

MŠ Slezská 3 třídy: Jahůdka   p.učitelka   Dominika Peterková
        p.asistentka pedagoga   Karla Škutová
   

o čistotu se stará p.školnice

  Vladimíra Hartmannová
    Hruška   zástupce ředitele školy pro úsek MŠ   Věra Aloui Matějičná
        p.učitelka   Bc. Anna Hanzlíková
     

na pořádek dbá p. uklízečka

  Alena Nevřelová
    Jablíčko    p.učitelka   Marcela Harazimová
        p.učitelka   Bc. Tereza Prasková Lasáková
    na pořádek dbá p.uklízečka    Pavla Rycková
MŠ Školní  2 třídy: Sluníčko   p.učitelka   Mgr.Monika Krautwurstová
        p.učitelka   Vladimíra Zlámalová
   

o čistotu ve třídě se stará p.uklízečka

  Pavla Homolová
    Motýlci   p.učitelka   Mgr. Lenka Kamrádová
        p.učitelka    Bc. Markéta Dihlová
    o čistotu ve třídě pečuje p.školnice   Marie Birtková

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „MŠ podporující zdraví“

 

Mateřská škola v Kobeřicích je od roku 1997 zařazena do sítě Zdravých mateřských škol a s certifikátem může plně využívat název Mateřská škola podporující zdraví.

Pedagogická koncepce je zaměřena na vzdělání a výchovu předškolního dítěte ke zdraví, na vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Děti jsou zařazeny do věkově heterogenních, smíšených, tříd od 3 – 7 let. Dostávají tak možnost získávání sociálních zkušeností, starší děti se učí přirozené zodpovědnosti k mladším. Respektujeme tak i sourozenecké vztahy, jelikož děti nejsou násilně odděleny podle věku, ale naopak mají možnost být společně se svými blízkými i kamarády ve stejné třídě. Vzájemné ovlivňování ve smyslu starší – mladší napomáhá přirozenému a rovnoměrnému vývoji osobnosti dítěte, přijímání odpovědnosti, získávání motivace k růstu osobnosti a touze po poznání. 

 

 

 

Klub "Malá školička"                          

                                                        

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Platbu školkovného ve výši 220 Kč můžete provádět buď hotově v kanceláři u p.Thielové nebo též bezhotovostně převodem naúčet č. 1850344349/0800 (v poznámce uvádějte vždy jméno dítěte).

 

 

Informace k zápisu ZDE

Kritéria