Pracovníci školy 2020/2021
 
Vedení školy
    Ředitel školy   Werner Josef
    Zástupce ředitele školy   Stříbný Leonard
Vyučující
    Vychovatelky ŠD   Barancová Lenka
        Schiedková Naděžda
         
    Výchovný poradce   Krautová Eva
         
    Metodik prevence patolog. jevů   Nevřelová Hana
         
    Asistentky pedagoga   Škutová Karla
        Stuchlíková Drahoslava
         
  I. A Wernerová Regina VI. A Nevřelová Helena
  I. B Pavlíčková Irena VI. B Kučová Júlia
  II. A Laburdová Kateřina VII. A Lasák Jiří
  II. B Peterková Linda VII. B Drobilíková Věra
  III. A Berková Helena VIII. A Mikulová Lenka
  III. B Kachyňová Marcela VIII. B Freyová Petra
  IV. A Dedková Veronika IX. A Kubná Silvie
  IV. B Krečmerová Alexandra IX. B Nevřelová Hana
  V. A Šimečková Lada   Soška Jiří
  V. B Kuncová Jiřina   Krautová Eva
        Stuchlíková Drahoslava
        Mrovcová Žídková Kateřina
         
         
         
Vyučující náboženství
         
    Lenka Barancová   Stuchlíková Drahoslava
         
Účetní a administrativa
         
    Thielová Bohumila    
         
         

Školní jídelna

    Hanzlíková Eliška   Krettková Jana
    Seidlerová Marie   Selzerová Silvie
    Riemlová Jarmila   Kubná Magdalena
         
Správní zaměstnanci
         
    Karel Riemel   Mrovcová Marie
    Hanzlíková Aleksandra   Černá Elen
        Stuchlíková Anežka