Aktuality

Výuka žáků 2. stupně

Seznam přijatých dětí do MŠ od šk.roku 2020/2021

MŠ - platba školného

Provoz školy v období od 25.5.2020 pro přihlášené žáky 1.stupně

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Oznámení o obnovení provozu MŠ

Doporučení pro rodiče dětí MŠ - COVID 19

Hygienická opatření pro MŠ - COVID 19

Oznámení MŠ o prázdninovém provozu

Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro šk.rok 2020/21

Oznámení MŠ - úplata za předškolní vzdělávání

Mimořádné opatření - uzavření MŠ

Mimořádné opatření - uzavření ZŠ

Žádost o ošetřovné + výkaz péče

Plán aktivit na nadcházející období

Sběr - starý papír - upozornění

ŠD - školné

Společně dokážeme víc - Razem możemy więcej

VAROVÁNÍ

Odlišní, ale spolu

 

 

Provoz školy v období od 25.5.2020 pro přihlášené žáky 1.stupně

 

-        1. stupeň bude otevřen od 25. května.

-        Provoz školy bude od 08.00 – 15.30 hodin.

-        V dopoledních hodinách (8.00 – 12.00 hod.) bude probíhat vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, cílem odpolední části je zajištění zájmového vzdělávání.

-        Žáci budou rozděleni do patnáctičlenných skupin, jejichž složení po celou dobu výuky nebude možné měnit ani slučovat.

-        Žáci mohou být ve skupinách sestavených z žáků různých ročníků.

-        Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

-        Rozvrh bude vytvořen podle počtu přihlášených žáků.

-        V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak i žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.

-        Při prvním příchodu do školy (25. května 2020), odevzdá každý žák svému vyučujícímu „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem (ZDE).

-        V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola požadovat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti.

-        Žák bude mít u sebe minimálně dvě roušky a sáček na odkládání roušek.

-        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.

-        Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

-        Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při pobytu před školou, se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména nošení roušek a dodržení odstupu dva metry.

-        Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržováním veškerých hygienických podmínek.

-        Školní družina bude dostupná pro žáky 1. – 2. ročníku (výjimečně pro žáky 3. ročníku) od 12.00 – 15.30 hod.

-        Ranní školní družina nebude.

-        Stravování bude zajištěno podáváním teplého jídla ve školní jídelně. V případě že dítě, které se stravuje, onemocní, nebude možno z hygienického hlediska oběd vyzvedávat.

Skutečnost, zda Vaše dítě bude navštěvovat školu či nikoli, sdělte třídnímu učiteli formou e-mailu do 18. května 2020.

Ve zprávě třídnímu učiteli dále sdělte, zda bude Vaše dítě docházet na obědy a do družiny.

 Josef Werner

 

 

 

Oznámení MŠ o prázdninovém provozu

Oznámení o přerušení provozu

Oznámení o omezení provozu

 

Žádáme rodiče o nahlášení dětí k prázdninovému provozu, který bude ve dnech 1.7.2020 - 17. 7. 2020 (nutné případy). 

K nahlášení využijte tyto mailové adresy: 
   skolkaskolni@seznam.cz

   skolkaslezska@seznam.cz 

Nahlaste do konce května 2020. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

Mimořádné opatření - uzavření MŠ

Obec Kobeřice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Kobeřice a po dohodě s vedením školy sděluje rodičům dětí mateřské školy, že od pondělí 16. 3. 2020 budou oddělení MŠ v Kobeřicích UZAVŘENA. Přerušení provozu MŠ platí do odvolání.

 

 

 

Žádost o ošetřovné + výkaz péče

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let.

Kde získá rodič tiskopis?

Rodiče žáků ZŠ: již vyplněný tiskopis Vám zašleme prostřednictvím emailu  bohunka.thiel@seznam.cz.

Rodiče žáků MŠ Školní: od pondělí 30.3.2020 se bude "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" vydávat pouze po předchozí e-mailové domluvě mskoberice@seznam.cz

Rodiče žáků MŠ Slezská: od pondělí 30.3.2020 se bude "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" vydávat pouze po předchozí e-mailové domluvě mskoberice@seznam.cz

 

Nejdůležitější informace k ošetřovnému z důvodu uzavření výchovného zařízení:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Ke konci měsíce vyplní zaměstnanec výkaz péče viz ossz.cz, zaměstnavatel potvrdí na druhé straně. K proplacení dávky je  třeba doložit Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) + výkaz za každý měsíc  2020!

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/VPDUVZ.pdf

Za každý následující měsíc se bude dokládat výkaz, při ukončení ošetřovného se doplní datum nástupu do zaměstnání.  Tento výkaz bude sloužit i jako doklad o ukončení výplaty dávky.

 

Zápis dětí do 1. tříd

Ředitelství ZŠ a MŠ oznamuje rodičům dětí narozených v letech 2013 a 2014, že zápis dětí do 1.tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat digitální formou bez přítomnosti dětí i rodičů. Dokumenty budou rodičům zaslány poštou. Vyplněné tiskopisy (Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, kterou jste si vyzvedli v MŠ + Zápisní list) zasílejte  zpět na ZŠ Kobeřice poštou nebo e-mailem na  skolakoberice@seznam.cz do 9.4.2020

Děkujeme za ochotu  a vstřícnost.

"Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání" ke stažení ZDE

"Žádost o odklad povinné školní docházky" ke stažení ZDE

 

Plán práce na nadcházející období

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ŠD - školné

Vybíráme školné ve ŠD na II. pololetí - 200,-

 

 

 

 

 

Sběr - starý papír - upozornění

Upozorňujeme rodiče, že prozatím se ve škole nesbírá starý papír.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Razem możemy więcej - Společně dokážeme víc

Soutěž logo triček foto ZDE

Výsledky hlasování výběru loga.

Společné setkání učitelů škol       foto  ZDE  video ZDE

Plánovací schůzka č. 3 Indiaka

Hra Indiaka foto ZDE

Aktivita č.4 -Mikulášem budeš ty    foto ZDE   video ZDE

Plánovací schůzka - Aktivita č. 5

Aktivita č. 5 - Zimní sporty         foto ZDE    slohová práce ZDE

Plánovací schůzka - Aktivita č. 6

 

 

 

 

 

Logopedie

se koná každé úterý v základní škole ve třídě

II. B

v době od 14.00 do 15.00 hodin.

Vyučující Marie Kubánková

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

Prostřednictvím webových stránek školy chceme varovat naše žáky a jejich rodiče před nebezpečím syntetických cannabinoidů, které se v poslední době vyskytují v Moravskoslezském kraji. Výrazné zdravotní potíže může přinést už první experimentování s touto syntetickou látkou. Proto doporučujeme pročíst přiložený soubor ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišní, ale spolu

Logo projektu

První setkání

Wisla 21.2.-23.2.2017 (foto ZDE)

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

Výsledky sportovní olympiády ZDE

foto ZDE

foto ZDE

foto ZDE

Závěrečná zpráva ZDE

Video ZDE