Aktuality

 

Plán aktivit na nadcházející období

Ředitelské volno - oznámení

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2021 – 2024

Liga proti rakovině - poděkování

Kroužek zemědělských a zahradnických znalostíSpolečně dokážeme víc - Razem możemy więcej

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ od školního roku 21/22

Kamínky proti rakovině - foto ZDE

Otevřený dopis pro rodiče dětí MŠ

Covid-19 - Manuál MŠMT

VAROVÁNÍ

Odlišní, ale spolu

 

 

 

 

 

 

Ředitelské volno - oznámení

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ve dnech 25.- 26.10.2021 ředitelské volno z důvodu zhoršující se epidemické situace. 

                                                               Josef Werner

 

Liga proti rakovině - poděkování

 

Liga proti rakovině děkuje všem dárcům, kteří přispěli do celostátní sbírky pod názvem Květinový den. V naší obci se vybralo 16 046 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán práce na nadcházející období

01.10.2021   Dopravní výchova (dopravní hřiště Hlučín) 4.A,B
01.10.2021   OKAP: „Sdílení učeben“  7.B
    - odjezd 8.00 - příjezd cca 11.15
04.-04.10.2021   Sběr starého papíru
    4.10. ….  1430 - 1600
   

5.10. …..  730 – 800,  1430 - 1600

04.10.2021 08.00 – 09.40 Komunikace se třídou (prev. program)
05.10.2021 08.00  Projekt „ Nehulíme - kreslíme“ - 7. A,B  (MMU)
  09.00 Projekt  „Nehulíme - kreslíme“ - 8. A,B  (MMU)
  10.00 Projekt „Malování pro děti“ – 1.+2. třídy (šk. družina)
  11.00 00   Projekt „Malování pro děti“ – 3.+4. třídy (šk. družina)
06.10.2021   GEOŠIFRA (3 vybraní žáci 9.tř.)
14.10.2021   „KREATIVNÍ DÍLNY“
    1. + 2. h …….. 6.A,B
    3. + 4. h …….. 5.A,B
    5. + 6. h …….. 4.A,B
15.10.2021   Podzimní pobyt v přírodě (1. – 8. roč.)
15.10.2021   Den profesí – Stř. zeměď. škola Opava  (9.A,B)
    - odjezd  745
28.10.2021   Státní svátek
27.+28.10.2021   Podzimní prázdniny

 

 

 

 

 

 

Razem możemy więcej - Společně dokážeme víc

Soutěž logo triček foto ZDE

Výsledky hlasování výběru loga.

Společné setkání učitelů škol       foto  ZDE  video ZDE

Plánovací schůzka č. 3 Indiaka

Hra Indiaka foto ZDE

Aktivita č.4 -Mikulášem budeš ty    foto ZDE   video ZDE

Plánovací schůzka - Aktivita č. 5

Aktivita č. 5 - Zimní sporty         foto ZDE    slohová práce ZDE

Plánovací schůzka - Aktivita č. 6

10 let spolupráce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

Prostřednictvím webových stránek školy chceme varovat naše žáky a jejich rodiče před nebezpečím syntetických cannabinoidů, které se v poslední době vyskytují v Moravskoslezském kraji. Výrazné zdravotní potíže může přinést už první experimentování s touto syntetickou látkou. Proto doporučujeme pročíst přiložený soubor ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišní, ale spolu

Logo projektu

První setkání

Wisla 21.2.-23.2.2017 (foto ZDE)

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

Výsledky sportovní olympiády ZDE

foto ZDE

foto ZDE

foto ZDE

Závěrečná zpráva ZDE

Video ZDE