Vážení spoluobčané,

 rádi bychom Vás zapojili do školního recyklačního programu„RECYKLOHRANÍ“, který nás bude celý školní rok vybízet  k odběru starých a použitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

 

BATERIE

Budou sbírány VEŠKERÉ baterie do hmotnosti 1 kg, které se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9x5 cm.

Sbírat nebudeme rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie, autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem, plně nabité baterie a  baterie těžší než 1 kg.

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Dále budou sbírána veškerá drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem sběrného kontejneru, např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a hudební nástroje a další…

Sbírat nebudeme televizory a počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky...

„Drobným elektrozařízením“ se pro účely programu Recyklohraní rozumí

„vše co funguje na elektřinu“ a vejde se do nádoby s maximálním otvorem pro vhazování 21 x 21 cm, pro které budou  ještě v blízké době zpřesněny dny a odkládací plochy.

Prosíme rodiče, aby posílaly baterie pokud možno po svých dětech do školy, sbírat se bude vždy v pondělí ráno před vyučováním.

Bližší informace k tomuto programu najdete na www.recyklohrani.cz.

 Děkujeme všem občanům za zapojení se do tohoto programu, který se netýká jen žáků naší školy, ale i Vás, protože my všichni se musíme přičinit o to, aby naše příroda nebyla zanedbávaná nejenom zbytečnými odpady.

Prosíme, podpořte nás, vždyť to děláte i pro sebe!

 žáci 9.tříd ZŠ Kobeřice